Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 3 tập hai

47,000 

Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 3 tập hai. Gồm hai tập: tập 1 ứng với kiến thức học kỳ 1, tập 1 ứng với kiến thức học kỳ 2. Cuốn sách biên soạn các bài kiểm tra trong 35 tuần, mỗi tuần có hai đề, mỗi đề có các bài trắc nghiệm và tự luận.


Hết hàng