400 phản ứng hữu cơ thông dụng

68,000 

Hiện nay, số tài liệu chính thống, khoa học về các phản ứng hữu cơ không có nhiều. Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, cuốn sách 400 phản ứng hữu cơ thông dụng được chia thành 16 chương.

Nội dung cuốn sách đề cập đến các phản ứng phổ biến và có tính ứng dụng cao nhất của các nhóm hợp chất: Ankan, xiclo ankan, anken, ankadien, ankin, hidrocacbon thơm, dẫn xuất halogen, dẫn xuất cơ kim, ancol, phenol, hợp chất cacbonyl, axit cacboxylic, các dẫn xuất của axit cacboxylic, amin, cacbohiđrat, amini axit.

Cuốn sách này được dùng làm tài liệu học tập cho học sinh cấp 2, cấp 3, sinh viên đại học chuyên ngành hóa cũng như dùng làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng như dành cho những ai yêu thích bộ môn hóa học.

Mua ngay

Đọc thử

Call Now Button