ALL IN ONE: TIẾNG ANH THPT

89,000 

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần chính

  • Ngữ pháp cơ bản – Phương pháp làm bài
  • Từ vựng theo chủ đề
  • Mẫu câu cần nhớ

Việc phân chia bố cục cuốn sách giúp bạn bước đầu tiếp cận tốt hơn với ngôn ngữ tiếng Anh qua ba yếu tố:

  • Đặt nền tảng ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh trình độ cơ bản
  • Phương pháp học từ vựng theo chủ đề giúp tăng khả năng ghi nhớ và phát triển vốn từ
  • Những mẫu câu cơ bản được xây dựng từ nền tảng ngữ pháp và từ vựng đã học ở hai phần trên.
  • Giải thích đáp án

Đọc thử