[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1pOd2EMbmARzm_XnylRj7ld9jMdcCes36/view?usp=sharing"]

ALL IN ONE: TIẾNG ANH THPT

89,000 

Nội dung cuốn sách All in one: Tiếng Anh THPT được chia thành 3 phần chính:

  • Ngữ pháp cơ bản – Phương pháp làm bài
  • Từ vựng theo chủ đề
  • Mẫu câu cần nhớ

Việc phân chia bố cục cuốn sách giúp bạn bước đầu tiếp cận tốt hơn với ngôn ngữ tiếng Anh qua ba yếu tố:

  • Đặt nền tảng ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh trình độ cơ bản
  • Phương pháp học từ vựng theo chủ đề giúp tăng khả năng ghi nhớ và phát triển vốn từ
  • Những mẫu câu cơ bản được xây dựng từ nền tảng ngữ pháp và từ vựng đã học ở hai phần trên.
  • Giải thích đáp án

  Đọc thử 

Hết hàng