[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1skzTGs6CkQ5gWfoh3-aTECZ_hNj05-TL/view?usp=sharing"]

ALL IN ONE NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

69,000 

All in one – Ngữ văn THPT là cuốn sách tổng hợp một cách cơ bản, toàn diện những kiến thức trọng tâm của chương trình Ngữ văn lớp 10, 11, 12. Do đó, cuốn sách phù hợp với tất cả các em học sinh bậc THPT. 

Với nội dung chắt lọc, cô đọng, hình thức nhỏ gọn, có thể bỏ túi, cuốn sách sẽ rất tiện lợi cho việc tra cứu của các em để “hồi tưởng” nhanh kiến thức.      

Cuốn sách gồm 4 phần: 

  • Phần 1: Tiếng Việt 
  • Phần 2: Tập làm văn 
  • Phần 3: Các văn bản – Cung cấp kiến thức về các văn bản văn học Việt Nam tiêu biểu trong chương trình lớp 10, 11, 12. 
  • Phần 4: Lí luận văn học 

  Đọc thử