[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/11h_9-OJIf1GQzMCSOZ-Um3qpkQ7VVZU4/view?usp=sharing"]

Hành trình từ 0 đến 9+ môn hóa học phần hữu cơ

268,000 

Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hóa học phần hữu cơ – Chinh phục kì thi THPT đúng hướng đúng cách!

Nội dung của sách được chia làm 3 phần:

1.Phần 1: Nội dung đầu sách.

-10 Mindmap – Sơ đồ tư duy cụ thể.

2.Phần 2: Tổng hợp kiến thức cơ bản.

-Hướng dẫn chi tiết để học tập hiệu quả.

-Hidrocacbon

3.Tổng hợp kiến thức hữu cơ.

-Lý thuyết (Bao gồm cả Audio hướng dẫn trên mỗi mục lí thuyết)

-Bài tập (Bài tập mẫu + Bài tập tự luyện + Hướng dẫn giải chi tiết)

Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hóa học phần hữu cơ chính là sự kết tinh của quá trình học hỏi, chinh phục điểm 10 môn Hóa học.

  Đọc thử 

Hết hàng