[pdf-embedder url="https://drive.google.com/open?id=0BwPspnQLSn26RXdkdU52OGdfakE"]

Luyện tốc độ giải nhanh bài thi trắc nghiệm THPT QG môn tiếng Anh- chuyên đề đọc hiểu

80,000 

Ưu điểm của cuốn sách Luyện tốc độ giải nhanh bài thi trắc nghiệm THPT QG môn tiếng Anh:

  • Giúp bạn lấy cảm hứng với dạng bài đọc hiểu
  • Phương pháp giải nhanh bài đọc hiểu môn tiếng Anh
  • Sau khi cung cấp kỹ năng giải đề,  sẽ được thực hành bằng những bài tập ở phần tiếp theo của cuốn sách.

  Đọc thử 

Hết hàng