Luyện tốc độ giải nhanh bài thi trắc nghiệm THPT QG môn tiếng Anh- chuyên đề đọc hiểu

80,000 

  • Giúp bạn lấy cảm hứng với dạng bài đọc hiểu
  • Phương pháp giải nhanh bài đọc hiểu môn tiếng Anh
  • Sau khi cung cấp kỹ năng giải đề,  sẽ được thực hành bằng những bài tập ở phần tiếp theo của cuốn sách

Mua ngay

Đọc thử

Hết hàng