Bộ đề bứt phá điểm thi môn Sinh học

121,000 

Nội dung chính của sách được chia làm 04 phần:

  • Phần 1: Những điều cần biết.
  • Phần 2: Bộ đề chọn lọc năm 2019

-20 đề thi (5 đề khởi động, 5 đề tăng tốc, 10 đề về đích) được biên soạn trên tinh thần đổi mới của kì thi THPT QG 2019

  • Phần 3: Đáp án và Hướng dẫn giải.

-Phân tích chi tiết lời giải, các dạng câu hỏi tương tự để học sinh luyện tập.

  • Phần 4: Phụ lục: Tổng kết một số dạng bài hay gặp.

-8 phụ lục nhỏ các hướng dẫn về những dạng bài trong đề thi

Bộ đề Bứt phá điểm thi môn Sinh là một quyển sách tuyệt vời dành cho các em học sinh trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT 2019 sắp tới.

Đọc thử

Hết hàng