Phát triển tư duy toán học cùng thỏ mặt to 4-5 tuổi, tập 5

75,000 

BÉ HỌC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG CUỐN SÁCH NÀY ?

1. Khám phá thế giới xung quanh cùng Thỏ mặt to

2. Phát triển trí tuệ toán học toàn diện

3. Phát triển năng lực tự học và tự giải quyết các vấn đề thực tế