Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng Anh lớp 6 tập 1

75,000 

Cuốn sách được chia thành các đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học đều bám sát chương trình của bộ giáo dục.

  • Unit 1: My new school
  • Unit 2: My home
  • Unit 3: My friends
  • Unit 4: My neighbourhood
  • Unit 5: Natural wonder of the world
  • Unit 6: Our Tet Holiday

Mỗi bài học gồm 2 phần, phần lý thuyết và phần kiểm tra đánh giá để học sinh tự kiểm tra lại khả năng của mình. Mỗi bài đều tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất của việc học tiếng Anh. Với cách trình bày này các bậc phụ huynh có thể dễ dàng kèm cặp con học ở nhà.

Hết hàng