Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 10 tập 2

65,000 

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 tập 2 gồm 5 bài học bám sát chương trình trên lớp của các em học sinh.

  • Unit 6: Gender Equality
  • Unit 7: Cultural diversity
  • Unit 8: New way to learn
  • Unit 9: Preserving the environment
  • Unit 10: Ecosystem

Sau khi học xong các bài học trên lớp các em có thể làm luôn những bài test tương ứng để củng cố và nâng cao kiến thức nhanh nhất.

Mua ngay

Đọc thử

Hết hàng