ALL IN ONE SINH HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

89,000 

ALL IN ONE SINH HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Để giúp các em nhanh chóng có thể tự giải được các bài toán hóa học từ đơn giản đến phức tạp,cuốn sách All in one Hóa học THPT này có gì đặc biệt?

Cuốn sách được biên soạn bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và nội dung chương trình Sinh học THCS, gồm 5 phần cơ bản: 

  • Sinh học thực vật.
  • Sinh học động vật
  • Sinh học về cơ thể người
  • Di truyền và biến dị.
  • Sinh vật và môi trường.

Các phần kiến thức tương ứng với nội dung sách giáo khoa THCS. Cuốn sách này có những điểm mới giúp học sinh học tập hiệu quả: 

 

Đọc thử