[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/0BwPspnQLSn26anpmWW5ZNkJGWHc/view"]

Những bài văn mẫu lớp 9 tập 1

130,000 

Cuốn sách Những bài văn mẫu lớp 9 tập 1 khơi dậy cảm hứng học tập cho các em với những đề bài mới mẻ, có sức hút, hệ thống hình ảnh và những câu chuyện thực tiễn vỗ cùng sinh động giúp các em khắc sâu kiến thức, có nguồn dẫn chứng phong phú để làm bài.

  Đọc thử