[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/1YSs4BOZoMazSNGeIgHuIqVT4sQHr-TDc/view?usp=sharing"]

Những bài văn mẫu lớp 8 tập 2

89,000 

Những bài văn mẫu lớp 8 tập 2 là cuốn sách đầu tiên hướng dẫn sử dụng văn mẫu có hiệu quả, chia sẻ những tiêu chí để làm được bài văn đúng và hay. Các đề văn thường kèm theo các hình ảnh minh họa thực tế giúp các em dễ dàng liên tưởng, tưởng tượng và sáng tạo câu từ.

  Đọc thử