Làm Chủ Kiến Thức Ngữ Văn Bằng Sơ Đồ Tư Duy Lớp 6 – Tập 1

138,000 

Nội dung cuốn sách Làm chủ kiến thức Ngữ văn bằng sơ đồ tư duy lớp 6 – Tập 1:

Gồm có 5 bài, mỗi bài bao gồm 4 phần: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết, nói và nghe.

Điểm đặc biệt của cuốn sách:

  • Hướng dẫn chi tiết nội dung bài học nhằm hình thành năng lực đọc – viết – nghe – nói theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018.
  • Ghi nhớ nhanh bằng phương pháp sơ đồ tư duy.
  • Hệ thống các bài viết tham khảo và chủ đề nói chi tiết.
  • Tổng hợp đánh giá với hệ thống đề kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.

 Đọc thử 

Mua ngay Đọc tiếp