Đột phá Mind-map – Tư duy đọc hiểu môn Ngữ Văn bằng hình ảnh lớp 10

168,000 

Cuốn sách “Đột phá Mind map – Tư duy đọc hiểu môn ngữ văn bằng hình ảnh lớp 10” gồm 3 phần: Đọc hiểu văn bản, Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học.Kiến thức trong cuổn sách này đơn gian mà đầy đủ, giúp các bạn học sinh giảm nhẹ áp lực học tập. Bằng việc áp dụng sơ đồ tư duy – Mindmap, các bạn có thể ghi nhớ sâu sắc ngôn ngữ lẫn hình ảnh qua cả 2 bán cầu não bộ.

Hết hàng