Để học tốt ngữ văn lớp 9 tập 2

74,000 

Cuốn sách Để học tốt ngữ văn lớp 9 tập 2 đã bao quát một cách tương đối căn bản và toàn diện chương trình Ngữ văn 9 (Văn học – Tiếng Việt – Tập làm văn). Sau mỗi câu hỏi đều có phần gợi ý làm bài, ngắn gọn, cô đọng nhưng đủ các bước tối thiểu, có trình tự chặt chẽ, rõ ràng.

Hết hàng