Để học tốt ngữ văn lớp 9 tập 1

96,000 

Trước yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, kiểm tra theo hướng tích hợp, hẳn các em có không ít băn khoăn, lúng túng về kiến thức và kĩ năng cần thiết để làm tốt các bài thi môn Ngữ văn. Nhằm giúp các em tự học, tự ôn luyện, trang bị cho mình hành trang vững chắc, tác giả biên soạn và giới thiệu cuốn sách Để học tốt Ngữ văn 9 – Tập 1. Cuốn sách này đã bao quát một cách tương đối căn bản và toàn diện chương trình Ngữ văn 9 (Văn học – Tiếng Việt – Tập làm văn).

Hết hàng