[pdf-embedder url="https://drive.google.com/file/d/18qpzEBuu9085a7HwFMKn0_lIJFIu3Hzs/view?usp=sharing"]

Toàn tập về quy đổi (tặng Sổ tay công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học)

198,000 

Cuốn sách Toàn tập về quy đổi (tặng Sổ tay công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học) cung cấp tư duy hiện đại về phép quy đổi trong giải toán hóa học.

  Đọc thử