Học sinh hạnh kiểm yếu không được dự thi THPT quốc gia

hoc-sinh-hanh-kiem-yeu-khong-duoc-du-thi-thpt-quoc-gia-3

 

Trong những năm gần đây, Bộ giáo dục và Đào tạo đang thay đổi các qui chế tuyển sinh THPT quốc gia. Theo đó, các thí sinh dự thi cũng gặp không ít những hoang mang trước những thay đổi. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm BỘ GD và ĐT có đưa ra các cải tiến trong qui trình tuyển sinh cũng như thay đổi các môn thi. Trong năm 2016, Bộ đã đưa ra phương án tuyển sinh mới đó là gộp 2 kì thi Tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng trong 1 kì thi duy nhất.

I. Học sinh hạnh kiểm yếu không được dự thi THPT quốc gia

1.Qui định học sinh hạnh kiểm yếu không được dự thi THPT quốc gia

Theo quy định mới dự thi THPT quốc gia năm 2017, một trong những yếu tố bắt buộc đó là xếp loại cả năm hạnh kiểm lớp 12 của đối tượng dự thi phải từ trung bình trở lên, học lực không bị kém. Với qui định mới này được sự đồng tình của phụ huynh và học sinh, qua đó phần nào nâng cao được ý thức, chấp hành tốt qui định của học sinh. Tuy nhiên, theo qui định này cũng cần nghiêm ngặt hơn trong đánh giá hạnh kiểm của học sinh.
Dựa vào quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, thí sinh tham dự kỳ thi này gồm có: Đối tượng đã hoàn thành chương trình THPT hoặc giáo dục thường xuyên (GDTX) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; đối tượng đã học hết THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông; thí sinh đã tốt nghiệp ở các trường trung cấp; các đối tượng khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép dự thi ( là thí sinh tự do). Để giảm sai sót trong quá trình đăng kí dự thi, thí sinh cần tìm hiểu rõ qui định qui chế mới ban hành.

hoc-sinh-hanh-kiem-yeu-khong-duoc-du-thi-thpt-quoc-gia-2

Điều kiện bắt buộc khi dự thi THPT quốc gia là không trong thời gian bị kỷ luật và cấm thi hoặc đã hết thời gian cấm thi từ các kì thi những năm trước; thí sinh đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thời hạn, đúng thủ tục. Bên cạnh đó, đối tượng tham gia dự thi phải đảm bảo thêm các qui định sau đây: học lực không bị xếp loại kém ở năm lớp 12, hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên. Riêng đối tượng dự thi thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở giáo dục thường xuyên thì không xem xét xếp loại hạnh kiểm.
Trường hợp không đủ tiêu chuẩn dự thi THPT quốc gia trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng kí cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật, không trong thời gian chấp hành phạt tại địa phương.

hoc-sinh-hanh-kiem-yeu-khong-duoc-du-thi-thpt-quoc-gia-1

Hiệu trưởng trường trung học phố thông, giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi. Các thí sinh cần chủ động để được giải quyết các thắc mắc hoặc sai sót về trường hợp không đủ điều kiện dự thi.

2. Một số điều kiện đối với thí sinh tự do

Đối tượng dự thi thuộc thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định trên, còn phải đảm bảo các điều kiện: Đã tốt nghiệp THCS; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12, hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5.
Để giảm sai sót trong quá trình đăng kí cũng như làm thủ tục dự thi nhất là các thí sinh tự do, các đối tượng cần tìm hiểu kĩ bộ qui định tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong các năm gần đây, các thay đổi trong tuyển sinh gây nhiều hoang mang cho phụ huynh cũng như học sinh. Để cập nhật các thông tin TKBOOKS sẽ đưa tin thường xuyên tới bạn đọc.

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *